REaCTOR Renewable comparison

دراین اپلیکیشن «مقایسه انرژی‌های تجدید پذیر با یکدیگر» ازمجموع انرژی های : فتوولتائیک حرارتی خورشیدی پمپ های حرارتی جمع آوری آب باران Greywaterاستفاده مجدد زیست توده انرژی باد با استفاده از مجموعه نرم افزاری  REaCTOR

REaCTOR Renewable comparisonTASVIR COMPANY
00

Leave a Reply

ثبت نام در سایت