PV Orientator

d69c52f534453bff07e7d0f539fdeebb_screen_384x640 (1)

این نرم‌افزار با استفاده از GPS مکان شما را یافته و با استفاده از زمان محلی زوایای مربوط و موثر را اندازه گیری می‌کند و در انتها به شما کمک می‌کند تا زاویه و مکان پنل خورشیدی خود را در هر زمان و هر‌مکان که خواستید در بهینه ‌ترین حالت بیابید.

PV OrientatorTASVIR COMPANY
00

Leave a Reply

ثبت نام در سایت