GMIT Energy

GMIT Energy

با این اپلیکیشن می‌توانید با سیستم‌های مختلف مانند توربین بادی ، خورشیدی ، پمپ ‌گرمایشی و سیستم‌ های زیست ‌توده و چگونگی کارکرد آن‌ها آشنا شوید. همچنین این اجازه را می‌دهد تا با انجام محاسبات ساده اقتصادی ، پیاده‌ سازی یک پمپ‌ گرمایشی و مقایسه بازدهی آن با یک دیگ ‌بخار گرمایشی ، زمان بازگشت سرمایه را محاسبه نمایید .

GMIT EnergyTASVIR COMPANY
00

Leave a Reply

ثبت نام در سایت