ناسا: تمدن بشری رو به نابودی است!

“در حال حاضر تقسیم بندی لایه‌های اجتماعی بر اساس موقعیت اقتصادی هر قشر مستقیما به استفاده و مصرف بیش از حد از منابع طبیعی ارتباط دارد و اقلیت ثروتمند ساکن کشورهای غنی جهان مسئول هر دو این شرایط هستند.

apocalypse-nasa_fe

مازاد ثروتی که در این روند تولید می‌شود نه تنها به طور مساوی در سطح جامعه تقسیم نمی‌شود، بلکه در کنترل یک اقلیت کوچک قرار دارد. در مقابل، اکثریت جمعیت که در حقیقت تولید کننده این ثروت است، فقط از سهم کمی که اقلیت صاحب قدرت به آنها می‌دهد برخوردار می‌شود که کمی بیشتر از سطح نیازهای اولیه یا امرار معاش مردم است”
این بخشی از گزارش پژوهش ناسا سازمان فضائی آمریکا درمورد وضعیت اقتصادی- محیط زیستی دنیا است. در آماری که موسسه آکسفام حدود دو ماه قبل منتشر کرد این اقلیت کوچک ثروتمند مورد اشاره گزارش ناسا با جزئیات بیشتر و تکاندهنده تری معرفی شده است: ۸۵ نفر که ثروتی معادل نیمی از جمعیت کره ارض را در اختیار دارد!
گزارش ناسا هشدار میدهد که “در صورت تداوم روند فعلی بهره ‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و تشدید نابرابری در تقسیم ثروت میان مردم، جامعه مدرن و صنعتی و آن چه که تمدن امروزی تلقی می‌شود تنها در چند دهه با خطرفروپاشی روبرو خواهد شد.”
سئوالی که گزارش ناسا به آن نپرداخته اینست: در برابر این وضعیت چه باید کرد؟ نصحیت بالائی ها که دست از تخریب محیط زیست بکشند و ثروت خود را میان مردم تقسیم کنند؟! در خود گزارش با اشاره به سقوط تمدن‌های قبلی در تاریخ بشر، مثل تمدن هان در چین یا تمدن روم و هند باستان، گفته شده است که “در اکثر این موارد رهبران و نخبه ‌های این جوامع به هشدارهای مربوط به احتمال فروپاشی آن تمدن توجه نکرده‌ اند تا این که دیگر دیر شده و راه علاجی وجود نداشته است”.

492_cracked_earth

بی شک این بار هم نباید از اقلیت صاحب ثروت و قدرت انتظار تغییر وضع موجود را داشت. طرف خطاب هشدارهای خیرخواهانه موسساتی نظیر ناسا و اکسفام و یونسکو و غیره دولتها و صاحبان قدرت هستند اما راه حل در دست توده های نود و نه درصدی مردم جهان است. در سال ۲۰۰۸ بانک جهانی درمورد خطر شورش گرسنگان هشدار داد، آکسفام در باره بی ثباتی و به هم ریختن اوضاع دنیا هشدار میدهد و ناسا نیز نگران خطر فروپاشی تمدن دنیا در عرض چند دهه است.
ناسا: تمدن بشری رو به نابودی است!TASVIR COMPANY
00

Leave a Reply

ثبت نام در سایت