فرم درخواست همکاری


مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
آشنایی با زبان های خارجی

آشنایی با نرم افزار

دوره های آموزشی، تخصصی و فنی

سوابق کاری

سوابق پزشکی/کیفری/بیمه تامین اجتماعی
مشخصات افرادی که در مواقع ضروری بتوان با آنها تماس گرفت
ملاحضات حقوقی / ضمانتیبرای استفاده از کد امنیتی (CAPTCHA)، شما نیاز به نصب افزونه Really Simple CAPTCHA دارید.

اینجانب صحت مطالب فوق را تایید مینمایم .

فرم درخواست همکاریTASVIR COMPANY

ثبت نام در سایت